کلاس های تقویتی آنلاین سال دوازدهم، جهت کسب بالاترین معدل در امتحانات نهایی

 

  • کلاسهای رفع اشکال نهایی دوازدهم حضوری ومجازی
  • با تدریس اساتید با تجربه مولف کتابهای کمک آموزشی برتر
  • کلاس های حضوری رفع اشکال نهایی دوازدهم بارعایت فاصله گذاری اجتماعی ورعایت پرتکل های بهداشتی انجام می شود.
فرصت ویژه :

تماشای همه جلسات

امکان پخش مجدد جلسات قبلی

نکته و تست

تدریس آنلاین نکته و تست دهم و یازدهم و دوازدهم درفروردین و آمادگی کامل برای آزمونهای آزمایشی جامع

پرسش و پاسخ و حل مسئله

تدریس آنلاین تشریحی دوازدهم با امکان پرسش و پاسخ آنلاین

شهریه کلاسهای نکته وتست پایه تا کنکور

شهریه کلاسهای نکته وتست پایه تا کنکور

امتیازات دانشیار
👌 تدریس تشریحی کتابهای دوازدهم باتوجه به حذفیات برای کسب بالاترین معدل درامتحانات نهایی
👌تدریس توسط اساتیدباتجربه ومشهورمؤلفین کتابهای کنکور
👌پایین ترین شهریه (هرجلسه فقط 20هزارتومان)
👌آموزش 2000نکته مهم کلیدی کنکوردر210ساعت به مدت 20 روز بعد امتحانات نهایی
👌مشاهده فیلم نمونه تدریس اساتیدهردرس جهت آشنایی بانحوه تدریس اساتید
👌شبیه ترین کلاس غیرحضوری آنلاین به کلاسهای حضوری
👌آموزش تمام نکات سال دهم ویازدهم ودوازدهم جهت آمادگی کنکور 99
👌امکان استفاده دانش آموزان سال یازدهم
👌تدریس تقویتی آنلاین تمام مقاطع تحصیلی به صورت گروهی وخصوصی

 دانش آموزان سال یازدهم هم میتوانندنکته وتست سال دهم ویازدهم راثبت نام نمایند.

معرفی دانشیار و دوره های ما توسط دکتر ناهید بختیاری (مدیریت آمورشی دانشیار)

شهریه کلاسهای نکته وتست پایه تا کنکور

رشته ریاضی

مبالغ دروس عمومی
ادببات عمومی ۴۵۰۰۰۰تومان
عربی ۲۵۰۰۰۰تومان
دین وزندگی ۲۵۰۰۰۰تومان
زبان انگلیسی ۲۵۰۰۰۰تومان
===================
مبالغ دروس تخصصی
حسابان ۴۵۰۰۰۰تومان
هندسه وگسسته ۴۵۰۰۰۰تومان
فیزیک ۴۵۰۰۰۰تومان
شیمی ۴۵۰۰۰۰تومان
===================
ثبت نام کلیه دروس =  ۲۰ درصد تخفیف ویژه

رشته تجربی

مبالغ دروس عمومی
ادببات عمومی ۳۵۰۰۰۰تومان
عربی ۲۵۰۰۰۰تومان
دین وزندگی ۲۵۰۰۰۰تومان
زبان انگلیسی۲۵۰۰۰۰تومان
===================
مبالغ دروس تخصصی
ریاضی ۴۵۰۰۰۰تومان
زیست ۴۵۰۰۰۰تومان
فیزیک ۴۵۰۰۰۰تومان
شیمی ۴۵۰۰۰۰تومان
===================
ثبت نام کلیه دروس =  ۲۰ درصد تخفیف ویژه

رشته انسانی

مبالغ دروس عمومی
ادببات عمومی ۳۵۰۰۰۰تومان
عربی ۲۵۰۰۰۰تومان
دین وزندگی ۲۵۰۰۰۰تومان
زبان انگلیسی ۲۵۰۰۰۰تومان
===================
مبالغ دروس تخصصی
ادبیات ۴۵۰۰۰۰تومان
ریاضی ۴۵۰۰۰۰تومان
فلسفه ومنطق ۴۵۰۰۰۰تومان

===================
ثبت نام کلیه دروس =  ۲۰ درصد تخفیف ویژه

شهریه کلاسهای تقویتی

دوره ابتدایی

سوم

چهارم

پنجم

ششم

===================

درس ریاضی مبلغ ۸۰،۰۰۰ تومان

سال دهم تجربی

عربی

زبان انگلیسی

===================

هر درس ۸۰،۰۰۰ تومان

 

ریاضی

فیزیک

شیمی

زیست شناسی

===================

هر درس ۹۰،۰۰۰ تومان

سال یازدهم تجربی

عربی

زبان انگلیسی

===================

هر درس ۸۰،۰۰۰ تومان

 

ریاضی

فیزیک

شیمی

زیست شناسی

===================

هر درس ۹۰،۰۰۰ تومان

سال دوازدهم تجربی

عربی

زبان انگلیسی

===================

هر درس ۸۰،۰۰۰ تومان

 

ریاضی

فیزیک

شیمی

زیست شناسی

===================

هر درس ۹۰،۰۰۰ تومان

دوره اول متوسطه

 سالهای :
هفتم
هشتم
نهم

===================
دروس :
ریاضی
عربی
زبان انگلیسی

===================

هردرس  ۸۰،۰۰۰ تومان

سال دهم ریاضی

عربی

زبان انگلیسی

===================

هر درس ۸۰،۰۰۰ تومان

 

ریاضی

فیزیک

شیمی

هندسه

===================

هر درس ۹۰،۰۰۰ تومان

سال یازدهم ریاضی

عربی

زبان انگلیسی

===================

هر درس ۸۰،۰۰۰ تومان

 

حسابان

فیزیک

شیمی

هندسه

===================

هر درس ۹۰،۰۰۰ تومان

سال دوازدهم ریاضی

عربی

زبان انگلیسی

===================

هر درس ۸۰،۰۰۰ تومان

 

حسابان

فیزیک

شیمی

گسسته

===================

هر درس ۹۰،۰۰۰ تومان

دوره دوم متوسطه

سال های :
دهم
یازدهم
دوازدهم

===================

 

سال دهم انسانی

عربی

زبان انگلیسی

فلسفه

ریاضی

===================

هر درس۸۰،۰۰۰ تومان

سال یازدهم انسانی

عربی

زبان انگلیسی

فلسفه

ریاضی

===================

هر درس ۸۰،۰۰۰ تومان

سال دوازدهم انسانی

عربی

زبان انگلیسی

علوم و فنون انگلیسی

فلسفه

ریاضی

===================

هر درس ۸۰،۰۰۰ تومان

اساتید دروس عمومی

اساتید دروس تخصصی

پخش کلاسهای آنلاین با بهترین کیفیت HD و سرعت پخش عالی

برنامه کلاسهای رفع اشکال نهایی دوازدهم (حضوری، مجازی)